29 October 2015

Shorter Hair

Jag kom på att jag gillar mig själv mera i kortare hår. Vet inte riktigt vad det är men det skänns så mycke mer mig. Så studielivet till ära så fick jag min kompis och klippa mitt hår (i hennes wc men Fiskars saxar). Jag är super nöjd me håret och känner mig mycket mer hemma med de korta håret.


147
146
I'm sorry about the blurry webcam pictures, I'm trying to find the piece that holds the camera on the tripod but I don't seem to find it anywhere.


I realized that I like myself in shorter hair. I don't know what it is but that's just more me. So in the glory of the student life I got my friend to cut my hair (with Fiskars scissors). And I'm so satisfied with this new cut, I feel more like home with this hair. 

- Iines

No comments: