9 November 2015

Feminism

Jag får en känsla ibland att folk glömmer vad feminism handlar om. Jag hör alltid om hur kvinnor blir behandlade olika, eller har det värre i i vissa saker, alla dessa saker om kvinnors rättigheter. Jag gillar inte hur folk pratar om feminism som det är bara en sak för kvinnor, när det är verkligen en sak om jämställdhet mellan kvinnor OCH män. Eftersom alla män inte behandlas lika i samhället heller, till exempel kvinnor kan klä sig i herrkläder, men män kan inte klä sig i kvinnokläder, så det handlar inte bara om oss kvinnor. Jag ville bara ta upp detta eftersom det finns en hel del unga vuxna som är i detta och tänker bara den ena sidan av historien.

135

I get a feeling sometimes that people forget what feminism is really about. I always hear about how women get treated differently, or have it worse in some ways, all these things about women rights. I don't like how people talk about feminism as it's only a thing for women, when it's really a thing about equality between women AND men. Because all men are not treated equally in society either, for example women can dress in men's clothes but men can't dress in women's clothes, so it's not only about us women. I just wanted to bring this up because there is a lot of young adults who is in this and only think about one side of the story.- Iines

No comments: