9 November 2014

Day 9: What are your worst habits

Ändrar min åsikt tusen gånger per dag eller så kan jag inte bestämma mig, hur jag måste rätta människor alltid, hur jag inte alltid tänker på hur mycket jag kan såra någon eller följder på vad jag håller på med.. några av många.
Changing my mind 1537326 times in a day, or just the fact that I can't make up my mind, my need to correct people, or how I don't consider other people's feelings as much as I should sometimes, or think about consequences.. just a few of many.


-Jasmine
Har en dålig tendens att lämna alla viktiga arbeten till sista minuten, är beroende massor av andra människor, av att vad de sager, tack vare mina humörsvängningar så kan jag saga mina åsiktar för rakt och såra någon och har svårt att välja mellan två eller flera saker.
I have a bad habit to leave all the important things to the last minute, I'm obsessed with things of what other people say, I have strong mood swings and that can make me say my opinion pretty strongly so I hurt people and that m and I have big difficulties to choose between two or more things.
-Iines

No comments: