18 July 2015

2009 versus 2015

103

Ibland funderar jag hur det sku vara att täffa sin 'framtida jag'. När jag var 13 trodde jag att jag skulle vara en helt annorlunda person nu än vad jag egentligen är. Vet inte riktigt vad jag tänkte att det skulle vara, men inte i allafall så här. Men om 13 åriga pojkiga jag skulle träffa nästan 20 år gamla flickiga jag, tror jag att hon skulle vara stolt vad det har blivit och hur jag har ändrats.

I sometimes think what it would have been like to meet the future me. When I was 13 I thought I would be a whole lot different than what I am now. I don't know what I thought, but I wouldn't be like this. But I think that if 13 year tomboy me would meet the almost 20 year old girly me she would be proud of the change I've done. - Iines


No comments: