5 October 2015

Hands

Jag tycker att händer är en av de mest fascinerande och vackraste kroppsdel som människor har. Jag vet inte riktigt vad det är som gör dem så vackra, det är som om de har en historia, en hemlighet. De har känt något som ingen annan kan föreställa sig, som en person. Jag skulle säga att händer är intima och det gör dem vackra.


132


I think hands are one of the most fascinating and most beautiful body part that people have. I don't really know what it is that makes them so beautiful, it's like they have a story, a secret. They have felt something that no one other can imagine, like a person. I think that hands are intimate and that makes them beautiful.


- Iines

No comments: